Motionstræning

Sæsonen starter: Uge 34
Sæsonen slutter Uge 13 (pr. 01. april 2023)
Ingen træning/spil da hallen er lukket: Uge 52.

Banepris - Bane 1: Double kr. 600.00 pr. spiller, single kr. 1200.00 pr. spiller. Kr. 2.400,00
Banepris - Bane 2: Double kr. 300.00 pr. spiller, single kr. 600,00 pr. spiller.  Kr. 1.200,00

Motionister

Kontingentet betales senest: Netto - 8 dage fra modtagelsen
efter forfald tillægges rykkergebyr: kr. 100,00

Motionstræning - spørgsmål rettes til: 
Maiken Gustafson - tlf.: 2027 8893


Afdelingen forbeholder sig ret til, at disponere over timer i forbindelsen med arrangementer
uden der øges kompensation herfor (max 2 timer pr. sæson)


Man er selv ansvarlig for at orientere sig om, hvilken "Tid & Bane" man er blevet tildelt.
Kan ses på Badminton-tavlen ved indgangen til hallen samt på www.bti-if.dk/badminton