Generalforsamling

Formandens beretning 2022
Formandens beretning 2021-2022
Formandens beretning 2020

 

GENERALFORSAMLING - BTI Badminton

Torsdag den 6. februar 2014

Formand Maiken Gustafson bød de fremmødte velkommen. 8 i alt incl. formanden.

Dagsorden:

Valg af dirigent.
Her foreslog formanden Bente Kjærsgård Henriksen som blev valgt uden modkandidat.

Bente takkede for valget og kunne efterfølgende konstatere at generalforsamlingen var lovlig indvarslet iht. BTI´s vedtægter.

Formandens beretning.

Så er et år gået med masser af god badminton og positive aktiviteteter i vores afdeling. Der skal summeres lidt op og kigges tilbage på sæson 13/14.

I 2012 lavede vi en del ændringer af strukturen i afdelingen. Vi var hårdt spændt for som Anders Madsen beskrev det sidste år, men vi fik kæmpet os igennem og følte succes. Nu skulle det vise sig om strukturen kunne holde i 2013.
I september inviterede vi til badminton og brunch hvor selveste Morten Bjergen kom og fortalte om bla miniton. Ledelses teamets ønske til dette arrangement var, mere forældre involvering og få bredt opgaverne ud på flere skuldre. Desværre kom der alt for få til dette arrangement, hvilket der også gjorde da spillere skulle startede trænings sæsonen op, hvor blev de af!!
Det har naturligvis givet anledning til en del grublen i ledelseteamet. Vi har grebet i egen barm - hvad har vi kunne gøre anderledes, hvad kræver det af kommunikation, organisation og ledelse. Vi har forsøgt at finde grunde for spillernes valg. Vi har haft gode debatter om hvordan vi kan holde på medlemmerne, og om at have en rød tråd i træningen. Jeg håber personligt at der forsat vil være velvillige når vi kommer og prikker jer på skulderen for det er så vigtigt vi kan forsætte med at tilbyde gode aktiviteter i BTI.
Vi kom igang, både ungdom, senior og motionisterne.

Sæsonens trænere og hjælpe trænere har vi været yderst tilfredse med.  En tak til Frank og Rasmus for indsatsen om mandagen. De har desværre meddelt at det bliver deres sidste sæson i BTI, da de har valgt andre veje - held og lykke herfra. Tak til Bjørn og Dea som har hjulpet mig med at holde styr på tropperne. Tak til Jan og Caroline der om onsdagen har haft hjælp af Julie. Og tak til Christian og Kenneth, der om fredagen viser de yngste spillere på Stjerneholdet alt om badminton teknik. Jeg er nød til at fortælle, at det er den trænings time som har haft den største tilgang af nye spillere, lige nu er de oppe på 27 stjerner - flot. I forlængelse af C og K har vi haft specialtræning. Et tilbud som alle har kunne benytte sig af uanset niveau. Der har været lagt vægt på en anderledes badmintonstræning hvor bla Peter R Jensen har kørt mange tekniske træninger, der har været kammerat/veninde stævne, Gug Ropeskipping, badminton fitness og andre super gode tiltag.

Vi har i år kunne stille med hold i U11,  to hold i U13 og i U17. På holdene har vi vægtet højt at så mange spillere som muligt har fået muligheden for at komme med, derfor har vi ikke stillet i stærkeste opstilling hver gang. Alligevel har der været mange fine resultater og holdene har klaret sig godt.

På senior træningen har de i år spillet i serie 1 og serie 3. Det har stor betydning for os som klub at have hold på det niveu og jeg tror vi bliver i de rækker.
Peter har ligeledes sagt farvel til os efter endt sæson, men vi tror på at en ny og lige så vellidt træner finder vej til BTI næste år.

I afdelingen er der blevet afholdt flere vigtige begivenheder. Bla var 10 spillere tilmeldt LBS i Fredericia. Stævnet er efterhånden blevet en tradition hvor vi får mange kampe og masser af hygge i løbet af en lange weekend. Stjerne holdet har holdt fredags hygge i cafeteriet, hvor Mette sørger for lækkert mad. Vores onsdags trænere Jan og Caroline har holdt overnatning. Her var tilmeldt 20 spillere i alderen fra 7 - 16 år. Frit spil mellem jul og nytår og der skal selvfølgelig nævnes vores stævner. Her skal lyde en stor tak til Tine og Christian som får alt det praktiske omkring afholdelse af så store stævner til at fungere.
Det skal også nævnes at vi har haft mange aktive hjælpere til vores stævner, Tversted marked, Beach volley og harmonika træf, alle skal vide at vi værdsætter deres hjælp og siger af hjertet tak.

Vi har i år arbejdet på at få de rette sponsore. Det har betydet at vi kan klæde alle ungdom og senior spillere fra top til tå, i nyt klubtøj. Så tak til vores sponsorere for deres bidrag.
En tak skal også lyde til Mette i cafe Tannisbugt. Det er en stor glæde for vores medlemmer at have en sted at kunne være og vi er glade for samarbejdet, håber det forsætter.

Afslutningsvis vil jeg gerne sige tak for en skøn tid i bestyrelsen. Jeg har efter nøje overvejelser valgt at stoppe efter denne sæson.
Jeg vil gerne takke de dejlige mennesker jeg har siddet i bestyrelsen med, det har været en lærerig oplevelse, gode diskussioner og dejlige venskaber jeg har med mig herfra


GENERALFORSAMLING - BTI Badminton

Torsdag den 24. januar 2013


Formand Anders Rytter Madsen bød de fremmødte velkommen. 6 i alt incl. formanden.

Dagsorden:

Valg af dirigent.
Her foreslog formanden Flemming Mejlvang som blev valgt uden modkandidat.

Flemming takkede for valget og kunne efterfølgende konstatere at generalforsamlingen var lovlig indvarslet iht. BTI´s vedtægter.

 Formandens beretning.

 Ny struktur

Året 2012 stod i høj grad som året hvor vi i badminton afdelingen tog hul på den store opgave at lave en ændring af strukturen i afdelingen.
I vores afdeling (ligesom i mange afdelinger) har vi de seneste år opdaget at opgaverne mere var tilknyttet de samme personer, som i forvejen kan være hårdt spændt for. Derfor havde vi et ønske om at involvere forældrene mere, og derved brede opgaverne ud på flere skuldre.

Vi tog derfor kontakt til Kirsten Leth fra badminton Danmark, som har haft succes med denne strukturændring i et par andre klubber. Det har været et KÆMPE arbejde med rigtig mange møder, rigtig meget arbejde og også en del fortvivlelse undervejs. Et af målene med denne strukturændring var de personer i ledelsesteamet/bestyrelsen skulle arbejde mere med ledelse af afdelingen og arbejde på nye ideer og arrangementer.

Alle opgaver i afdelingen skulle kortlægges og beskrives, således at det ville være lettere for den enkelt af påtage sig opgaven. Det er faktisk er stort arbejde at beskrive alle opgaver, og vi har fået ”slæbt” rigtig mange opgaver ind i afdelingen…….  Som opfølgning på dette arbejde holdt vi søndags brunch arrangement, hvor vi ville præsentere vores arbejde, og efterfølgende skulle vi have opgaverne uddelt….. Dette lykkedes ganske ok, og vi kan nu begynde at se effekten af arbejdet.

Forældrene har været flinke til at byde ind på opgaverne, og de første arrangementer er løbet af staben med ganske stor succes. Jeg tror faktisk at vores hjælpere har nydt arbejdet. TAK FOR JERES TILSLUTNING INDTIL VIDERE

Nye trænere

Vi tilknyttede til denne sæson 2 nye trænere, Jan & Peter R. Jensen fra Frederikshavn. De er begge tæt tilknyttet VEB, som henholdsvis sportschef og træner. Vi gik i år efter danske trænere efter flere år med udenlandske. Jan træner vores ungdomshold om onsdagen og Peter træner vores seniorspillere. Vi har været meget tilfredse med det arbejde, som de har gjort.

Vi har i lighed med tidligere Frank Mogensen til at træne vores øvede ungdomsspillere om mandagen, børnene elsker Frank og ser meget op til Frank. Vi håber på at have meget glæde af Frank også i fremtiden.

Maiken træner i lighed med tidligere vores yngste og nybegynderne mandag eftermiddag, og også her ser en glæde og begejstring blandt spillerne, ligesom der hele tiden kommer nye spillere til

Miniton løber også af stablen fredag eftermiddag som de tidligere år. Miniton er vores alleer mindste spillere helt ned til 3 år. Her kan vi for alvor tale om glæde og begejstring blandt børnene og Kenneth og Christian gør et helt fremragende arbejde med de små størrelser…….

Ungdoms afdelingen
Generelt har vores ungdomshold klaret sig godt, vi er stadig en af de få klubber i Nordjylland, som kan mønstre hold i alle årgange, tilmed flere hold i nogle årgange, og også hold i de bedste rækker. Det er flot…..

Jeg vil ikke gennemgå alle rækker, men vil gerne fremhæve vores  yngste talenter U9B, som det ser ud til at blive kredsvindere, og så efterfølgende skal spille om jysk mesterskab. Fødekæden er sikret

Senior afdelingen
Generelt har vi for få Senior spillere, vi har i en del år haft en lille tilgang samtidigt med at en del af vores spillere flytter pga. skole, militær mv.
Første holdet i serie 1 kommer i nedrykningsspillet, men skal nok klare skærene. Andet holdet i serie 3 har været hårdt ramt af de manglende spillere, men der har været brugt en del af vores ældste ungdomsspillere. Enkelte sejre det dog blevet til.

Motionisterne
Belægningen på vores motionstider har i år været en opadgående, hvilket vi er meget glade for. Det har bl.a lykkedes os at udleje vores sene time om fredagen fuldt ud, dejligt. Skulle nogen ønske det, så kan der findes ledige tider til den kommende sæson………

Afholdelse af stævner
Vi blev tildelt 5 stævner for sæsonen, derudover afholder vi vores årlige klubmesterskab d. 5. /6. april. Vi har efterhånden en stor erfaring i afholdelse af stævnerne, og vi høster store roser fra deltagerne for velfungerende og veltilrettelagte stævner. Her skal der lyde en specielt stor tak til Tine Helberg, som klarer den praktiske planlægning af disse stævner. Tak for de frivillige dommere og liniedommere, som altid er parate til at give en hånd. Disse stævner giver ligeledes et pænt økonomisk afkast til klubben.

Derudover afholder BTI badmintonskole i vinterferien (uge 8)

Badminton på Toppen.

Vi har et samarbejde med klubberne, Skagen, Sæby, Strandby & Frederikshavn som hedder Badminton på toppen. Et succesfuldt samarbejde hvor hver klub afholder begynderstævner hvor vores nye badmintonspillere gerne skulle få smag for hvad det vil sige at spille kampe mod andre spillere end de normale træningsmakkere.

Hjemmeside
Det er med stolthed, at jeg kan fortælle at BTI’s Badmintonafdeling nu har fået vores hjemmeside op at køre…. Hurra hurra. De sidste par år har vi ledt med lys og lygte efter en person som havde interesse og forstand på at få den og at køre.
Kenneth Maysfelt meldte sig på vores informationsmøde i april til at både oprette, tilpasse og ikke mindst vedligeholde hjemmesiden løbende. Kenneth er vores web-master, og siden bliver flittigt opdateret billeder og artikler om vores aktiviteter i afdelingen.
TAK Kenneth, da er faldet en stor sten fra vores hjerter

Øvrige aktiviteter
Vi har i årets løb været aktive med hjælpere til Tversted Marked.

Vi afholder Beach volley stævnet i Tversted – et arrangement som Finn Nymann styrer med fast hånd. Et arrangement som giver et pænt afkast til afdelingen. Finn klarer ALT planlægning omkring dette arrangement – TAK.

Vi har hjulpet med pasning af grill bl.a. ved Bindslev Harmonikatræf, og ved cykelløbet til det årlige natmarked i Bindslev.

Christian Engen står for vores udlejning campingvogne til harmonikatræffet, som efterhånden er blevet rigtigt givende arrangement.

Alle arrangementer som giver afdelingen et godt økonomisk afkast således, at vi kan opretholde vores høje niveau på bl.a. trænersiden.
Der skal herfra lyde en stor tak til alle vores hjælperen – TAK FOR DET

Afslutning
Slutteligt vil jeg gerne sige tak for sæsonen indtil videre, sæsonen fortsætter jo indtil  weekenden 5. / 6. spril.

Tak for vores trofaste sponsorer for deres bidrag.

Tak til alle de personer, som velvilligt har hjulpet afdelingen i løbet af året.

Tak til kollegerne i ledelsesgruppen, tak til Mette Jørgensen som har helt styr på kassen, tak til Kenneth Maysfelt for din store assistance til hjemmesiden og store engement omkring pr. for afdelingen.

Og tak til de forældre, som nu har taget over på mange af vores spændende arrangementer.
TAK FOR I ÅR INDTIL VIDERE OG HUSK AT SÆSONEN FØRST SLUTTER 6. APRIL.