Organisations Grupper

Ledelses-Gruppen

Teddy Sørensen
ts@colorline.dk - Tlf: 40 33 66 48


Christian Engen
vangen@nrdc.dk - Tlf: 40 40 85 68


Anja Søndelev Christensen
eg@nrdc.dk - Tlf: 25 20 72 48


Træner-Gruppen

Niels Jørgen Kjærsgaard
njbk@home3.gvdnet.dk - Tlf: 21 84 84 70


Christian Engen
vangen@nrdc.dk - Tlf: 40 40 85 68


Rune Fiedler Emmersen
rune@busknyt.dk - Tlf: 51 90 52 60


Bjørn Olsen
Tlf: 29 93 89 08


Stævne-Gruppen

Tine Helberg
helberglarsen@mail.dk - Tlf: 60 24 53 77


Christian Engen
vangen@nrdc..dk  40 40 85 68


Senior-Gruppen

Christian Engen
vangen@nrdc..dk  40 40 85 68


Susanne Nilsson


Holdleder-Gruppen

Anja Søndelev Christensen
eg@nrdc.dk - Tlf: 25 20 72 48


Teddy Sørensen
ts@colorline.dk - Tlf: 40 33 66 48


Sponsor-Gruppen

Teddy Sørensen
ts@colorline.dk - Tlf: 40 33 66 48


Klubtøj-Gruppen
Medlemsregistrering
Web-Gruppen

Christian Engen
vangen@nrdc..dk  40 40 85 68


Økonomiansvarlig

Mette Jørgensen
villadsen@nrdc.dk - Tlf: 29 42 18 95